CYMRAEG

ENGLISH

NÔL i’R GYFRES

ISBN 978-1-906587-67-3     Gan Hergé     Addasiad Dafydd Jones

Cyhoeddwyd yn 2016     64 tudalen, clawr meddal, 215mm x 295mm

Alaw’r Dŵr

 

Mae galw ar Tintin i fynd i Shanghai yn Tsieina, ac yno mae pawb y mae e’n cyfarfod â nhw yn cael eu taro gan y gwenwyn gwallgo, a hwnnw’n fygythiad hefyd i Tintin ei hun. Wrth i luoedd tramor feddiannu rhannau o’r wlad, mae gwleidyddiaeth gythryblus Tsieina yn rhoi bywyd Tintin mewn perygl. Ond er bod cymorth brodorol wrth law, tybed a fydd hynny’n ddigon i sicrhau llwyddiant Tintin a’i gyfeillion yn erbyn y gormeswyr – ac yn erbyn pen-bandit smyglwyr cyffuriau rhyngwladol?

PRYNU’R LLYFR

Pris £6.99 a chludiant

Dwêd ble wyt ti er mwyn i ni allu ychwanegu’r gost briodol ar gyfer cludiant

RETURN

TO SERIES

alaw’r dŵr

 

Tintin receives a message asking him to travel to Shanghai in China. Everyone he meets there is struck with the madness poison, a concoction which also threatens Tintin himself. As the invading armies of Japan occupy the country, China’s turbulent politics put Tintin’s life in mortal danger. Although he has a number of friends amongst the Chinese, will they be there for Tintin in his struggle against the invader – and against the godfather of a gang of international drug smugglers?

buy this book

Price £6.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

ISBN 978-1-906587-67-3     By Hergé      Adaptation by Dafydd Jones

Published 2016      64 pages, paperback, 215mm x 295mm

ENGLISH

KERNEWEK

BREZHONEG

GAEILGE

GÀIDHLIG

SCOTS

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   Bro Gembre   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales