GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-906587-37-6      Le Hergé

Tionndadh le Gillebrìde Mac ’Illemhaoil    Air fhoillseachadh 2013     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

An t-Eilean Dubh

 

Tha Tintin agus Dìleas an tòir air buidheann eadar-nàiseanta de mhealltairean a tha a’ dèanamh airgead fuadain. Tha iomadach rud a’ tachairt dhaibh air slighe a tha gan toirt gu ceann a tuath na h-Alba. A rèir beul-aithris na sgìre tha Biast Mhòr a’ fuireach ann an Caisteal na Beinne Mòire air an Eilean Dubh. Tha Tintin agus Dìleas a’ togail orra chun an eilein gus a’ bhiast a rannsachadh dhaibh fhèin…

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

An t-Eilean Dubh

 

Tintin and his faithful dog, Dìleas, are on a quest to track down a bunch of international money forgers. Amongst them is Dr Müller, soon to be one of Tintin’s most ruthless enemies. Escaping with his life after being shot, Tintin faces further close calls as he unearths clues which lead him to the furthermost isles of Scotland. This is where he discovers the dark legend of the Biast Mhòr monster, incarcerated within the ruins of na Beinne Mòire castle on the Black Isle. Ignoring any monstrous legends, Tintin and Dìleas take a boat to the island to challenge the legend that lies ahead.

ISBN 978-1-906587-37-6     By Hergé

Translated by Gillebrìde Mac ’Illemhaoil    Published 2013     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales