GÀIDHLIG

ENGLISH

ISBN 978-1-913573-09-6      Le Hergé     Tionndadh le Ruairidh Macilleathain

Air fhoillseachadh 2020     64td, còmhdach bog, 215mm x 295mm

Chuidich Comhairle nan Leabhraichean Dalen le cosgaisean an leabhair seo

SGEUL-RÙIN AN AON-ADHARCAICH

 

O chionn fhada, ann an uisgeachan a’ Charibbean, far an robh spùinneadh cumanta, bha fear de shinnsirean a’ Chaiptein Habairadag an sàs ann an strì an aghaidh an spuinneadair ainmeil, Ragam Ruadh. Chaidh an long aige, an t-Aon-Adharcach – agus an ulaidh na broinn – a chur gu aigeann na mara. Ach, nuair a lorgas Tintin modail dhen t-soitheach, tha e a’ faighinn fiosrachadh neo-choileanta a dh’fhaodadh a chur gu làrach dhìomhair na luinge. An tèid aige air na criomagan fiosrachaidh a chur ri chèile?

CEANNAICH

Prìs £7.99 agus postachd

Innsibh dhuinn far a bheil sibh a’ fuireach –

cuiridh sinn a’ chosgais cheart a-rèir an

seòladh ri prìs an leabhair agaibh

AN SREATH

THA AN LEABHAR

SEO AGAINN

SNA CÀNAIN

SEO CUIDEACHD

SGEUL-RÙIN AN AON-ADHARCAICH

 

Long ago, in the pirate-infested waters of the Caribbean, one of Caiptein Habairadag’s ancestors was embroiled in a battle against the infamous privateer Ragam Ruadh. His ship, the Aon-Adharcaich, was lost to the deep along with the pirate’s booty, but when Tintin finds a model of the warship, a clue appears which could lead to the treasure’s location… will Tintin be able to decipher the mystery?

ISBN 978-1-913573-09-6     By Hergé    Translated by Ruairidh Macilleathain

Published 2020     64 pages, paperback, 215mm x 295mm

Published with financial assistance from the Gaelic Books Council

buy this book

Price £7.99 plus carriage

Tell us where you are – we’ll add the relevant carriage cost to your book

RETURN

TO SERIES

ALSO

AVAILABLE IN

GÀIDHLIG

GAEILGE

ENGLISH

SCOTS

CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

Dalen Alba,   49-50 Ceann a’ Bhàigh,  Steòrnabhagh,  Na h-Eileanan Siar HS1 2DZ

Dalen (Llyfrau) Cyf,  Tresaith,  Ceredigion SA43 2JH   |   A’ Chuimrigh   |   Cymru   |   Wales